Trading harmoniczny – 7 cech charakterystycznych

Następny artykuł sekcji -

Trading harmoniczny to strategia stosowana przez inwestorów giełdowych. Owa strategia polega na stosowaniu pewnych wytycznych w momencie, gdy indeks zbliża się do określonego poziomu (punktów Fibonacciego). System ten zakłada rozpoznawanie zależności między wartością kolejnych maksimów i minimów. Dzięki temu, po poprawnym rozpoznaniu danego wzoru można zastosować polecaną strategię, czyli złożyć zlecenie według obowiązującego przy tym wzorze systemu transakcyjnego.

Harmonic Trading

(inaczej geometria rynku) zakłada wiele skutecznych kombinacji opierających się na liczbach Fibonacciego. Dzięki przekroczeniu pewnych poziomów łatwiej jest rozpoznać daną tendencję i skutecznie zidentyfikować kontynuacje bądź zmiany dotychczasowego trendu. Jest to więc niezwykle pomocne narzędzie bazujące na wyznaczaniu formacji cenowych oraz późniejszemu ich wykorzystaniu w przyjętej strategii. System transakcyjny Harmonic Trading opiera się na założeniu, że fluktuacje indeksu charakteryzują się pewną powtarzalnością, która jest spowodowana dużym prawdopodobieństwem występowania cykli rynkowych. Cykl rynkowy to nic innego jak występowanie po sobie pewnych zjawisk. Te zjawiska w ekonomii nazywa się: kryzys, recesja, ożywienie i rozkwit. Jak wiadomo, wahaniom koniunkturalnym odpowiadają w pewnym stopniu podobne wahania indeksów giełdowych. Stąd idea nazwania pewnych powtarzalności w notowaniach indeksu cyklem.

Innymi słowy, zadaniem inwestora jest rozpoznanie danego układu na indeksie i postępowanie zgodnie z dalszym rozwojem tego układu. Historyczne dane często bowiem lubią się powtarzać i część Traderów doskonale o tym wie. Im szybciej dokona się rozpoznania danego układu, tym szybciej można inwestować po przebiciu punktów zwrotnych na korekcie, czyli przewidzieć jak zachowa się indeks. Warto jednak pamiętać o tym, że Trading harmoniczny najlepiej funkcjonuje na wykresach o wyższych interwałach czasowych, jak na przykład indeks dzienny. Można go oczywiście także stosować na niższych interwałach, ale wtedy może być nie do końca skuteczny. Przynajmniej z mniejszym prawdopodobieństwem niż w przypadku dziennego bądź nawet 4-godzinnego indeksu.

Krótki opis formacji:

– formacja Gartley’a – 5 punktów tworzy formację. Po połączeniu tych punktów tworzą się cztery fale. Pierwsza wyznacza kierunek ruchu i wpisuje się w dany trend. Punkt, który ją rozpoczyna powinien wyraźnie rozpoczynać dany trend. Z kolei punkt następny musi być szczytowy lub dołkowy (w zależności od trendu). W ostatnim punkcie natomiast powinien znów pojawić się ruch zgodny z pierwszą falą. Ponadto, muszą być jeszcze spełnione warunki procentowe dotyczące zniesień kolejnych fal. Jeżeli 3. punkt formacji znajduje się na zniesieniu 61,8% fali pierwszej, a ostatni na zniesieniu 78,6% fali pierwszej, natomiast punkt 4. nie znosi w całości fali drugiej to można mówić o występowaniu formacji Gartley’a.
– formacja ABCD – składa się z 3 fal, po których występuje punkt zwrotny. Punkt ten zaczyna przeciwny ruch do dotychczasowego trendu. Zazwyczaj jest to po prostu korekta trendu głównego. Środkowa fala formacji jest korekcyjna. Natomiast ostatni punkt D, po którym następuje ruch przeciwny zamyka formację. Aby formacja ABCD miała miejsce, to fala pierwsza musi być równa fali ostatniej, a punkt C powinien znajdować się między zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB.

– formacja Nietoperza jest podobna do formacji Gartley’a. Też składa się z 5. punktów. Posiada jednak inne poziomy punktów B oraz D. Aby formacja miała miejsce, to punkt B powinien znaleźć się na zniesieniu 38,2% albo 50% fali pierwszej, punkt D powinien być na zniesieniu 88,6% fali pierwszej, a punkt C nie może znieść w całości fali drugiej.

– formacja Motyla – składa się z 5. punktów, jednak cała struktura korekcyjna tej formacji znosi falę pierwszą i z tego względu formuje się nowy szczyt bądź dołek. Formacja Motyla posiada ściśle określone zależności pomiędzy poszczególnymi falami. Jest to struktura, która niejednokrotnie potrafi odwrócić długotrwałe trendy. Ma to miejsce wtedy, gdy pojawią się kolejne z rzędu nowe szczyty oraz dołki (na maksymalnym wykupieniu albo wyprzedaniu rynku). Aby warunki formacji zostały spełnione, punkt B musi wypaść na zniesieniu 0,786 fali pierwszej. Natomiast idealna formacja Motyla ma miejsce wtedy, gdy punkt D znajduje się na zniesieniu 1.272 fali pierwszej (XA).

Trading harmoniczny – 7 cech charakterystycznych
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Trading harmoniczny – 7 cech charakterystycznych"

Zostaw komentarz