Finanse firmowe to dziedzina finansów zajmująca się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Obejmuje ona procesy związane z pozyskiwaniem i alokacją kapitału, planowaniem budżetu, analizą inwestycyjną, zarządzaniem płynnością finansową, a także kontrolą kosztów i dochodów. Finanse firmowe są kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji, ponieważ pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych oraz osiągnięcie celów biznesowych.