Inwestowanie to proces polegający na lokowaniu pieniędzy w celu osiągnięcia zysku w przyszłości. W odróżnieniu od oszczędzania, inwestowanie zwykle wiąże się z większym ryzykiem, ale może przynieść wyższe zyski. Inwestycje mogą być dokonywane w różnych formach, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości, surowce czy kryptowaluty, a ich wybór zależy od celów inwestycyjnych oraz preferencji i tolerancji ryzyka inwestora. Inwestowanie jest ważnym elementem planowania finansowego, ponieważ pozwala na budowanie kapitału i zabezpieczenie przyszłości finansowej.