Ubezpieczenia to usługa oferowana przez firmy ubezpieczeniowe, która polega na ochronie przed ryzykiem finansowym związanym z różnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak choroba, wypadek, kradzież czy uszkodzenie mienia. Ubezpieczenia wymagają od ubezpieczonego regularnego opłacania składek, a w zamian firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia, objętego ubezpieczeniem. Ubezpieczenia są ważnym elementem zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia finansowego w życiu prywatnym oraz w biznesie.