Spadająca gwiazda Forex – 5 przykładów wykorzystania

Następny artykuł sekcji -

Czym jest Spadająca gwiazda na Forex

Spadająca gwiazda jest to jedna z formacji świec japońskich, czyli metod czytania wykresów giełdowych. Jest ona formacją jednoświecową, charakteryzującą odwrócenie trendu wzrostowego. Następuje więc po wzrostach, a zapowiada spadki. Łatwo więc przewidzieć do czego można ją wykorzystać. Do przewidywania spadków właśnie. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze formacja ta zapowiada dalsze spadki. Aby jeszcze bardziej przybliżyć możliwości jakie daje rozpoznanie Spadającej Gwiazdy przygotowaliśmy 5 przykładów jej wykorzystania.

  1. Po pierwsze Spadającą Gwiazdę należy potwierdzić. Jeżeli zobaczymy na wykresie potwierdzenie, możemy być pewni, że to właśnie ona. W takiej sytuacji ruch po formacji Gwiazdy może być bardzo dynamiczny. Niestety zmniejsza on atrakcyjność sygnału, występującego po potwierdzeniu. Jednakże, stanowi on także sygnał oporu we wzrostach. Z pomocą innych czynników technicznych można wykorzystać ten sygnał do ustawienia Stop Loss powyżej górnego cienia Gwiazdy. Dzięki temu nie będziemy tracić na poziomie znajdującym się poniżej cienia. Poziom ten zapowiada właśnie Spadająca Gwiazda.
  2. Inną możliwością jest wystąpienie razem ze Spadającą Gwiazdą innej formacji, jak na przykład Harami. Ta formacja potęguje spadki, czyli sygnalizuje szybką sprzedaż. Jest właśnie potwierdzeniem Spadającej Gwiazdy. Warto mieć jednak na uwadze, że strona kupująca mogła się jeszcze wcale nie wycofać i Spadająca Gwiazda wcale nie musi oznaczać dalszych spadków.
  3. Załóżmy, że Spadająca Gwiazda wystąpiła na wykresie EUR/PLN. Dotąd dominował trend wzrostowy. Jednak po wystąpienia Gwiazdy pojawił się sygnał do korekty, który zresztą okazał się być skuteczny. Gdy pojawia się korekta, w niektórych przypadkach nie opłaca się na siłę podtrzymywać pozycji. W takiej sytuacji dobrze jest zamknąć ją na szczycie, poczekać spokojnie na korektę i znów otworzyć. Spadająca Gwiazda ma to do siebie, że charakteryzuje ją możliwość uchwycenia szczytów. Oczywiście najskuteczniejszym rozwiązaniem jest połączenie tej formacji z liniami trendu bądź innymi metodami analizy technicznej.
  4. Jeżeli dzięki wyznaczeniu poziomów Fibonnaciego zauważymy zniesienie zewnętrzne (na poziomie x), to może nastąpić sytuacja w której w zasadzie każdy inwestor bez większego problemu zlokalizuje ten poziom i na przykład wystąpi kilka Spadających Gwiazd, ze względu na wyprzedanie. Jeżeli wskaźnik pokaże, że wszystkie formacje nastąpiły już po wyprzedaniu rynku, to może się okazać, że zwyczajnie spada siła popytowa. W takiej sytuacji spadek, pomimo tego, że nie jest bardzo dynamiczny, może okazać się niezwykle trwały. Cały rynek może odnotować spadek nawet o kilkaset pipsów. Nie jest to więc zbyt sprzyjająca sytuacja w kontekście całego segmentu.
  5. Jeśli Spadająca Gwiazda pojawi się na tak zwanym istotnym poziomie (na przykład na linii trendu), to może się okazać, że potwierdziła już dotychczasowy trend. Otóż, mogła być którąś świecą z długim cieniem z kolei. Jeżeli tak się stało, to może ona potwierdzać wystąpienie linii trendu. W takiej sytuacji już nie ma na co czekać. Kolejne potwierdzenie może już się dla nas okazać zbyt późne. Jednak nigdy nie ma stuprocentowej pewności czy jest to już odpowiedni moment, aby wejść na rynek czy raczej lepiej poczekać na potwierdzenie. Wybierając to pierwsze ma się szansę na większy zysk, ale ryzyko też jest oczywiście współmiernie większe. Duża w takiej sytuacji zależy od dokładnego położenia wykresu. W niektórych sytuacjach obyty inwestor już na pierwszy rzut oka widzi kierunek w jakim zmierza rynek. Czasami jednak warto poczekać na potwierdzenie.

Podsumowując, Spadająca Gwiazda jest jedną z łatwiejszych do rozpoznania formacji. Jednak czasami jej wystąpienie wcale nie musi oznaczać dalszych spadków. Czasami więc warto poczekać na potwierdzenie. Jednak jak zwykle, są przecież dwie strony medalu. W niektórych sytuacjach ,kiedy poczekamy to stracimy okazję na duże zyski. Jedno nie ulega wątpliwości, w większości przypadków Spadająca Gwiazda jest skuteczna i opłaca się za nią podążyć. Nigdy przecież w kontekście giełdy nie ma całkowitej pewności. W niektórych sytuacjach warto zaryzykować, a w innych nie. Tak jak to na giełdzie bywa. Jednakże istnieją analizy, które potwierdzają skuteczność występowania Spadającej Gwiazdy na rynku Forex.

Spadająca gwiazda Forex – 5 przykładów wykorzystania
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Spadająca gwiazda Forex – 5 przykładów wykorzystania"

Zostaw komentarz