Pivot points. Czym są punkty Pivota na Forex? – 5 najważniejszych cech

Następny artykuł sekcji -

Strategia inwestycyjna oparta na tak zwanych punktach Pivota polega na wykorzystaniu podstawowych cech rynku w analizie technicznej. Sama nazwa oznacza punkty zwrotne, czyli jak łatwo się domyślić takie punkty, w których dotychczasowa sytuacja ulega zmianie. Przebieg notowań opisują między innymi jego ekstrema, które informują o całym zakresie ruchu zmian. Natomiast bardzo istotny jest też oczywiście kurs zamknięcia, ponieważ pokazuje on finalny wynik całego procesu fluktuacji danego indeksu rynkowego. Właśnie te 3 najważniejsze kursy, czyli wartość kursu minimalnego, maksymalnego oraz zamknięcia służą do obliczania wartości punktów zwrotnych. Taka formuła pozwala na przewidywanie określonych zachowań indeksu w pobliżu oszacowanych wartości. Z matematycznego punktu widzenia jest to więc niezwykle przydatne narzędzie analizy technicznej.

Podstawowy Pivot point jest po prostu średnią arytmetyczną wymienionych wyżej wartości. Następne cztery punkty to: pierwszy opór, pierwsze wsparcie, drugi opór oraz drugie wsparcie. Dzięki temu na podstawie punktów, które zostały obliczone automatycznie – w obiektywny sposób, można spróbować przewidzieć dalsze fluktuacje notowań. W tym artykule skupiamy się na podkreśleniu najistotniejszych cech Pivot points.

  1. Dostęp do punktów zwrotu obliczonych na podstawie notowań z dnia poprzedniego pozwala traderom poznać bieżącą sytuację rynkową i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dzięki takiej „czystej matematyce” mniejszą rolę w podejmowaniu decyzji odgrywa aspekt emocjonalny. Tradycyjne podejście każe traktować przebicie poziomów Pivot points jako sygnał do kupna/sprzedaży czyli otwarcie długiej lub krótkiej pozycji (w zależności od kierunku ruchu).
  2. Kalkulacja z pomocą tak zwanych Pivot points jest więc opłacalna także ze względu na oszczędność czasu. Formuła ich liczenia jest niezwykle prosta, a i informacje potrzebne do uzyskania prawidłowych wyników zrozumiałe i ogólnie dostępne. Dlatego osoby używające Pivot points przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mogą częściej i szybciej zawierać transakcje.
  3. Istotną cechą rynku Forex jest to, że funkcjonuje on 24 godziny na dobę. W przeciwieństwie do tradycyjnej giełdy. Warto mieć tego świadomość i uwzględnić całe 24 godziny przy wyliczaniu punktów dla indeksu notowanego na Forex. Za czas otwarcia/zamknięcia często przyjmuje się godzinę 5 PM- 17nastą czasu nowojorskiego, a 23cią w Polsce. Okres przyjęty dla obliczania punktów bazowych definiuje także czas obowiązywania punktów Pivota. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę interwały całego dnia, to oczywiście tylko dla tego okresu Pivot points będą posiadały zastosowanie. Po jego upłynięciu, należy wyliczyć nowe punkty zwrotne. W praktyce rzadko stosuje się Pivot points dla interwału krótszego niż 24 godziny.
  4. Najbardziej skuteczna interpretacja Pivot points powstanie wtedy, gdy do jej stworzenia posłużą nam jeszcze inne istotne wskaźniki. Mogą być to dodatkowe linie trendu, wskazania oscylatorów czy identyfikacja formacji. Nie zaszkodzi też użycie tak zwanych poziomów Fibonacciego, dzięki którym analiza może stać się bardziej szczegółowa.
  5. Natomiast jeśli chodzi o fakt negatywny dotyczący punktów Pivota, to może być to z pewnością możliwość zwiększenia kosztów transakcyjnych wynikająca ze wzmożonej wielkości handlu. Prostota i szybkość obliczania punktów zwrotnych może być tego bezpośrednią przyczyną. Te punkty są jak wiadomo wypadkową fluktuacji notowania danego indeksu. Dlatego również podlegają wahaniom rynkowym. W okresie silnych tendencji mogą więc generować błędne sygnały i tym samym zmniejszać lub całkowicie niwelować zyski. Warto więc wziąć ten fakt pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podsumowując, tak zwane punkty Pivota mogą być bardzo przydatnym narzędziem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jednak doświadczeni inwestorzy rzadko stosują je jako jedyny wskaźnik. Dopiero, jako element całej analizy Pivot points mogą stać się naprawdę skuteczne. Dzięki nim bowiem można – kolokwialnie mówiąc – złapać szczyty i dołki, czyli przewidzieć przyszłe fluktuacje notowań na podstawie zbliżania się indeksu do poziomu danego punktu zwrotu.

Pivot points. Czym są punkty Pivota na Forex? – 5 najważniejszych cech
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Pivot points. Czym są punkty Pivota na Forex? – 5 najważniejszych cech"

Zostaw komentarz