Najskuteczniejsze wskaźniki Forex

Następny artykuł sekcji -

Rozpoczynając inwestowanie na Forex, niejednokrotnie zastanawiamy się, jaka taktyka będzie najwłaściwsza. Istotne są tutaj rozmaite czynniki, przede wszystkim jednak ilość czasu, jaki jesteśmy w stanie poświęcić na trading. To od tego zależy nasz przyszły sukces. Oprócz tego liczy się również kwota bazowa, jaką możemy przeznaczyć na inwestycje oraz wrażliwość na wszelkiego typu czynniki stresowe. Pośród wielu pomysłów na inwestowanie, z czasem każdy natknie się na mniej lub bardziej skuteczne wskaźniki Forex. Jest ich całe mnóstwo i niewprawna osoba może się wśród nich pogubić. Zgodnie z analizą techniczną najbardziej pożądane są te narzędzia, które przynoszą korzyść najszybciej i w najłatwiejszy sposób. Warto poznać najskuteczniejsze wskaźniki Forex, aby móc w pełni wykorzystać ich możliwości.

Czym są wskaźniki Forex?

Mówiąc najprościej wskaźniki Forex to dane matematyczne, statystyczne, które pozwalają oszacować wahania rynku w przyszłości. Wiąże się je z analizą techniczną, której dokonują brokerzy przed przystąpieniem do inwestycji. Tak jak w wielu przypadkach, aby właściwie zinterpretować te dane, konieczna jest odpowiednia wiedza (czasem właściwe wykształcenie) i doświadczenie, a także zdolność racjonalnego myślenia. Najskuteczniejsze wskaźniki Forex to takie, które pozwalają najtrafniej ocenić nadchodzące trendy, a co za tym idzie, właściwie zainwestować pieniądze.

Pozyskanie informacji

Pierwszym krokiem w przypadku inwestowania powinno być zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest analiza techniczna i wskaźniki Forex. To od wyboru odpowiedniego wskaźnika zależeć będzie wybór metody tradingowej. Każda początkująca w tej branży osoba szuka sposobu, który pozwoli jej w krótkim czasie zarobić jak najwięcej pieniędzy. Wskaźniki Forex mogą w tym zdecydowanie pomóc, jednak nie należy się łudzić, że istnieje jeden wyjątkowo skuteczny, który daje całkowitą pewność. Wiele zależy bowiem od czynników indywidualnych. Dane należy zatem dobierać odpowiednio do aktualnej sytuacji i poszukiwać takich, które będą się sprawdzały w danym momencie. Najskuteczniejsze wskaźniki Forex to zatem nie te, których używa najwięcej osób lub te, które są najpopularniejsze, lecz te, które są aktualnie przydatne.

Wskaźniki Forex – podstawowe rodzaje

Obserwując kursy par walutowych, można zauważyć, że cechuje je pewna cykliczność. Obserwując zachowanie na rynku, można wskazać jedną z trzech możliwości. Tendencja wzrostowa, kiedy to zarówno poprzednie dołki, jak i szczyty są powyżej poprzednich, tendencja spadkowa – ostatnie dołki i szczyty są poniżej poprzednich a także tendencja boczna, kiedy to na rynku lokalnym zarówno dołki, jak i szczyty osiągają ten sam poziom cen. Najskuteczniejsze wskaźniki Forex będą w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem wskazać, jak będzie się kształtował trend i w jaki sposób zainwestować, aby zyski były jak największe.

RSI

Ten wskaźnik Forex należy do najbardziej powszechnych (pisaliśmy o nim w artykule: Wskaźnik RSI, jak go wykorzystać?). Przy jego pomocy mierzona jest siła trendu na rynku walutowym, określamy bywa również wskaźnikiem siły relatywnej. Jego wartość oscyluje w granicach 0-100 i jest wykorzystywany w dwóch przypadkach. Jeden z nich, przy osiągnięciu poziomu 70+ dotyczy sytuacji, kiedy rynek jest wykupiony. Oznacza to rosnącą szansę na spadki. Drugi przypadek, kiedy wskaźnik osiąga poziom 30- to tzw. wyprzedanie rynku. Jest to jednocześnie okazja na zwrot w kierunku północnym. Wskaźniki Forex, również RSI, powinny być ponadto powiązane z dogłębną analizą techniczną, aby uzyskać pełen obraz rynku.

SMA

Ten wskaźnik, nazywany również prostą średnią kroczącą jest bardzo przejrzysty. Stosowany bywa do określania długoterminowych trendów na rynku. Jest to iloraz sumy ceny w konkretnych okresach. Każdy z okresów ma przypisaną konkretną wartość. Kiedy trend się nasila, ta wartość będzie się znajdowała daleko od ceny. Mówi się często, że od analizy właśnie tego wskaźnika powinien zaczynać swoją przygodę z Forex każdy inwestor.

Najskuteczniejsze wskaźniki Forex

Mając świadomość tego, jak działa rynek walutowy Forex i jakie zastosowanie mają wskaźniki Forex, pora wskazać te, zdaniem wielu traderów, najskuteczniejsze. Należy mieć świadomość, że jest to subiektywna ocena, jednak analizując doświadczenie najlepszych inwestorów, można powiedzieć, że niezwykle przydatna dla każdego, kto chciałby poważnie na Forex zarabiać. Przede wszystkim jest to zniesienie Fibonacciego, które pozwala osiągnąć szersze spojrzenie na rynek. Wykorzystując prawa matematyczne, pozwala odrzucić do 50% błędnych lub zakłócających obraz danych. Kolejny skuteczny wskaźnik Forex to fraktale, które za pomocą fal i impulsów wskazują na wahania ceny, które pozwalają oszacować długoterminowe zachowania rynku. Wyniki dzieli się na fraktale kupna i sprzedaży, które zaprezentowane są w postaci tzw. świec. Kolejny wskaźnik Forex to wstęgi Bollingera. Złożony jest z trzech wstęg: dolnej, górnej i środkowej. Zadaniem traderów jest obserwowanie odległości wstęgi górnej od dolnej i na tej podstawie obserwowanie zachowań na rynku. Zaleca się, przy zmienności rynku, rozpocząć kupowanie, gdy górna wstęga się wyróżnia i sprzedawać, gdy sytuacja ta dotyczy dolnej wstęgi. Jest to bardzo pomocne narzędzie do podejmowania szybkich decyzji inwestycyjnych.

Wybór wskaźnika

Mówiąc ogólnie, najskuteczniejsze wskaźniki Forex to po prostu te, które odpowiednio opisują aktualną sytuację na rynku i pozwalają na tej podstawie wywnioskować, jak będą kształtowały się trendy w przyszłości. Nie wszystkie wskaźniki Forex mogą być wykorzystywane w tym samym czasie. Część z nich jest niezbędna do aktualnej analizy, jednak niektóre znajdą zastosowanie w chwilach konsolidacji ceny, a inne będą bazować na poprzednich dołkach i szczytach. Najskuteczniejsze wskaźniki Forex dają możliwość przewidzenia końca korekt w przypadku jakiegoś trendu lub też jego zakończenia.

Najskuteczniejsze wskaźniki Forex
3 (60%) głosów: 2

Skomentuj jako pierwszy "Najskuteczniejsze wskaźniki Forex"

Zostaw komentarz