Lokata dla firm to specjalny rodzaj lokat bankowych, skierowany głównie do przedsiębiorców i firm, którzy chcą oszczędzać swoje środki na krótki lub dłuższy okres czasu. Dzięki lokatom firmowym przedsiębiorcy mogą uzyskać stabilny i pewny zwrot zainwestowanych środków, co pozwala im na lepsze planowanie finansowe i rozwój swojej działalności. Lokaty dla firm często charakteryzują się korzystniejszymi warunkami niż lokaty dla klientów indywidualnych, co wynika z większych kwot, jakie zazwyczaj inwestują firmy. Banki oferujące lokaty dla firm mogą również zapewnić dodatkowe usługi, takie jak doradztwo finansowe czy dostęp do specjalnych produktów finansowych, które umożliwiają lepsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.