Karta walutowa, zwana także kartą podróżną, to rodzaj karty płatniczej, która umożliwia dokonywanie transakcji w walutach obcych. Karty te są często wydawane przez banki i instytucje finansowe i są szczególnie przydatne dla osób podróżujących za granicę. Działają podobnie jak zwykłe karty debetowe czy kredytowe, ale zamiast działać w lokalnej walucie, umożliwia dokonywanie płatności w innych walutach. Karta taka jest zwykle zasilana wcześniej, co oznacza, że musimy wpłacić na nią odpowiednią kwotę w walucie obcej przed wyjazdem. W ten sposób unikamy kosztów związanych z przewalutowaniem, jakie ponieślibyśmy, gdybyśmy korzystali z tradycyjnej karty płatniczej w obcym kraju.