Kalkulator wynagrodzeń umożliwia obliczenie wysokości wynagrodzenia netto na podstawie podanej kwoty brutto oraz informacji o stawce podatku oraz składkach ZUS.