Kalkulator WACC umożliwia obliczenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) dla przedsiębiorstwa. WACC jest wykorzystywany w procesie wyceny przedsiębiorstwa oraz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.