Kalkulator ROI umożliwia obliczenie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) dla określonej inwestycji. ROI jest wykorzystywany do oceny efektywności inwestycji oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.