Kalkulator inwestycyjny umożliwia obliczenie zysków lub strat związanych z inwestycją w określony produkt finansowy, takie jak akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne.