Wskaźnik RSI, jak go wykorzystać?

Następny artykuł sekcji - Oscylatory na giełdzie Forex

Wskaźnik RSI (Relative Strenght Index) – wskaźnik siły względnej, jest podstawowym oscylatorem i jednym z najważniejszych wskaźników technicznych. Wskaźnik RSI mierzy siłę instrumentu finansowego, kontrolując zmiany w jego cenach zamknięcia. Jest to wskaźnik wyprzedzający bądź równoczesny z trendem, nigdy nie pozostaje za trendem. Im krótszy okres bierzemy pod uwagę, tym oscylator jest bardziej czuły, a jego amplituda wahań – szersza. Wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 100.

Co określa wskaźnik RSI?

Aby obliczyć wskaźnik RSI, stosuje się następujący wzór:

RSI = 100 – [100/ (1+RS)]

Gdzie RS = średnia wartość wzrostu cen zamknięcia dla określonej liczby dni / średnia wartość spadku cen zamknięcia dla tej samy liczby dni.

Wskaźnik RSI zawiera się w przedziale pomiędzy 0 i 100. Kiedy osiąga on szczyt a następnie zaczyna spadać – wskazuje na szczyt cenowy. Kiedy spada a następnie zaczyna wzrastać – wskazuje na dno cenowe.

Analiza wskaźnika RSI

Analiza tego wskaźnika pozwala nam na określenie krótkoterminowego stanu wyczerpania dotychczasowej tendencji, panującej na rynku. Kiedy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, wysoki poziom wskaźnika siły względnej daje nam informację o stanie wykupienia rynku i możliwości odwrócenia trendu. Oznacza to,że nikt nie jest skłonny oferować już wyższych cen za nabycie instrumentu finansowego. Przy obserwacji trendu spadkowego, sygnał poziomu wyprzedania rynku w danym interwale czasowym może pomóc w analizie momentu zmiany tendencji. Jeżeli wskaźnik siły względnej osiąga wartość powyżej 70, uznaję się że jest to strefa wykupienia rynku, natomiast wskaźnik poniżej 30 wskazuje poziom wyprzedania. (rys.1.). Wtedy też na rynku nie ma już graczy którzy są skłonni oferować instrument finansowy po jeszcze niższych cenach, czyli jest tani. Wystąpienie szczytu czy dołka nie musi oznaczać od razu automatycznej zmiany trendu. Silne trendy rozwojowe mogą trwać mimo, że przyjmują skrajne wartości.

Rys.1. Prezentacja wskaźnika na wykresie (dolny wykres)

wskaźnik rsiŹródło: http://strefaforex.pl/analiza-techniczna-cadjpy-gbpjpy/

Poziomy wykupienia bądź wyprzedania wykreśla się jako linie poziome. Powinny one przebiegać przez najwyższe szczyty i najniższe dołki RSI (najczęściej jest to właśnie poziom 30 i 70).

Dywergencje i poziomy RSI

Wskaźnik ten mówi nam czy to byki czy też niedźwiedzie były silniejsze w momencie zamknięcia.
Można interpretować go według różnych sygnałów, np. dywergencji, czy poziomów RSI.

Uważa się że najważniejszym sygnałem w odniesieniu do wskaźnika RSI są dywergencje. Dywergencje to rozbieżności, które powstają kiedy linia trendu cen kształtuje się odwrotnie do linii trendu RSI (wyznaczonej przez szczyty czy dołki wskaźnika RSI). Dywergencje między cenami a RSI wskazują kiedy trend może się odwrócić, dają najsilniejsze sygnały kupna / sprzedaży. Kiedy ceny zaczynają spadać do nowego dołka a wskaźnik RSI zaczyna wyznaczać dołek na wyższym poziomie niż podczas poprzedniego spadku (czyli jego linia trendu zaczyna wzrastać), wtedy daje on sygnał do kupna. Są to dywergencje byka. Kiedy natomiast ceny zaczynają rosnąć do nowego szczytu, a wskaźnik wyznacza szczyt na niższym poziomie niż podczas ostatniej zwyżki (czyli jego linia trendu zaczyna spadać), wtedy należy sprzedawać (dywergencje niedźwiedzia).

Analizując wskaźnik RSI możemy opierać się także na jego poziomach. W sytuacji, gdy wskaźnik ten przebija od dołu górną linię referencji – dostajemy informację o tym że byki są silne ale rynek jest wykupiony i wchodzi w strefę sprzedaży. W momencie gdy RSI spada poniżej dolnej linii referencji widać że to niedźwiedzie kontrolują rynek, lecz rynek jest wyprzedany i wchodzi w strefę kupna.

Chętnie dowiem się w jaki sposób oceniasz ten wskaźnik i czy na codzień się nim posługujesz. Podziel się w komentarzu 🙂

Wskaźnik RSI, jak go wykorzystać?
5 (100%) głosów: 2

Skomentuj jako pierwszy "Wskaźnik RSI, jak go wykorzystać?"

Zostaw komentarz