Trend horyzontalny – 5 sposobów wykorzystania

Następny artykuł sekcji -

Trend horyzontalny jest często także nazywany trendem bocznym. Występuje w sytuacji, gdy większość szczytów i dołków występuje na podobnym poziomie (zamyka się na podobnym poziomie). Przy trendzie horyzontalnym często wymienia się także brak trendu. Ma to związek z faktem, że zwyżki i zniżki nie wyznaczają nowych poziomów maksimów i minimów. Przy trendzie wzrostowym czy spadkowym zawsze można zauważyć nowe ekstrema funkcji. Spora ilość inwestorów chce wykorzystywać trend horyzontalny do zajmowania pozycji. Ma to związek z faktem, że w tym czasie warto inwestować w instrumenty pochodne, gdyż trend boczny charakteryzuje się tym, że notowania spółek raczej nie pną się w górę. Dla wielu osób jest to więc dobry moment na zajęcie długiej pozycji. Na dodatek sposób zajęcia pozycji jest bardzo prosty. Otóż, linia wsparcia sygnalizuje poziom do zajęcia długiej pozycji. Natomiast linia oporu pokazuje poziom do zajęcia pozycji krótkiej.

Sposoby wykorzystania trendu horyzontalnego:

  1. Pierwszy sposób wykorzystania tego trendu został już zaprezentowany powyżej. Wystarczy podczas wystąpienia trendu bocznego zawrzeć pozycję dotyczącą kluczowych poziomów wsparć oraz oporów. Czyli linia wsparcia sygnalizuje pozycję długą, a górna linia oporu krótką.
  2. Przy trendzie horyzontalnym można także użyć zlecenia Stop Limit. Dzięki temu łatwo rozpoznać punkt wejścia ponad linią oporu i zająć tam długą pozycję. Warto jednak jednocześnie złożyć krótką pozycję poniżej linii kluczowego wsparcia. Dzięki temu, inwestor może być odpowiednio przygotowany na wybicie z trendu bocznego. Należy jednak pamiętać o jednoczesnym zastosowaniu zlecenia Stop Loss. Jest to potrzebne zlecenie w procesie inwestycji na wszystkich instrumentach pochodnych.
  3. Wykorzystując kanał horyzontalny można także przewidzieć hossę lub bessę. Zaletą takiego kanału jest fakt, że akumuluje on kapitał. W przyszłości zostanie on więc uwolniony. Następne wybicie w dół lub w górę sygnalizuje więc uwolnienie dużej zawartości kapitału. Oczywiście wszystko zależy od długości okresu, w jakim kanał boczny się kształtował. Im dłużej, tym lepiej dla późniejszego uwolnienia właśnie. Zaraz po wybiciu z trendu bocznego powinno nastąpić zajęcie odpowiedniej pozycji. Pozycja ta zależeć powinna od kierunku w jakim podążył kanał. Natomiast ewentualny powrót do kanału powinien sygnalizować zamknięcie pozycji. Najlepiej oczywiście złożyć wcześniej zlecenie Stop Loss. Z analizy technicznej wynika więc, że po wyjściu notowania z kanału należy inwestować zgodnie z kierunkiem wybicia. Przy ewidentnym wystąpieniu kanału bocznego, lepiej zająć odpowiednią pozycję dopiero po wyjściu właśnie.
  4. Jeżeli trend horyzontalny występuje po spadkach, to należy zająć pozycję na sprzedaż, kiedy notowanie dojdzie do linii trendu. Natomiast jeżeli nastąpi przebicie, to należy zająć pozycję na kupno, najlepiej na korekcie (do wysokości linii trendu). Jeżeli wybicie nastąpiło na dużym wolumenie, to właśnie tym bardziej należy zastosować tę strategię.
  5. Może też wystąpić sytuacja, w której trend boczny pojawi się po przełamaniu spadkowej linii trendu, także utworzy się wyższy szczyt, ale cena utrzyma się w kanale. Dopóki więc nie nastąpi wybicie, ciężko będzie odnotować zyski. Jest to właśnie główna domena trendu horyzontalnego.

Podsumowując, trend horyzontalny charakteryzuje się tym, że po wybiciu z kanału należy szybko zająć odpowiednią pozycję. Jeżeli przeczekamy ten moment, możemy stracić. Jeżeli natomiast trend się nie wybije, a my zajmiemy nieodpowiednią pozycję, to także zysk nie będzie możliwy. Trend boczny jest bowiem zjawiskiem, w którym trudno zauważyć wzrosty notowań. Dlatego należy go wykorzystać do innego celu. Po prostu przeczekać i przygotować się do zmian. Jeżeli wybicie szybko nastąpi, będziemy przygotowani. Jeżeli natomiast wystąpi później, to jeszcze lepiej, bo okaże wzmożoną siłę. Czasami bowiem okazuje się, że cena nie utrzyma się zbyt długo w konsolidacji (kanale bocznym). Trzeba więc również i taką ewentualność wziąć pod uwagę w swoich rozważaniach. Jeżeli wybicie nie nastąpi przez dłuższy czas, na rynku może występować konsternacja. Zachowania inwestorów mogą być wtedy mało przewidywalne. Czasami należy jednak przeczekać i dopiero działać w sytuacji wybicia. Może to się bowiem bardzo opłacić.

Trend horyzontalny – 5 sposobów wykorzystania
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Trend horyzontalny – 5 sposobów wykorzystania"

Zostaw komentarz