Teoria fal Elliotta, zastosowanie

Następny artykuł sekcji -

Teoria fal Elliotta została opracowana przez RN Elliotta, spopularyzował ją natomiast Robert Prechter. Teoria ta mówi, że rynek porusza się w pewnej powtarzalnej sekwencji, następujących po sobie fal. Ruchy cen podążają zgodnie z określonym falowaniem, które opiera się na ciągu liczb Fibonacciego.

Teoria ta powstała na bazie obserwacji zachowań graczy rynkowych, którzy mają zachowywać się w sposób rytmiczny, falowy, przez co ich decyzje mogą układać się w określone fale. Decydujące znaczenie mają tu nastroje panujące na rynku – od optymizmu do pesymizmu i związane z nimi działania, które mogą być odzwierciedlone na wykresach giełdowych.

Podstawowa sekwencja

Teoria fal Elliotta mówi o dwóch rodzajach fal: fali impulsu oraz fali korekty. Faza impulsu składa się z 5 fal (1,2,3,4,5), które odwierciedlają kierunek głównego trendu, za którym chce podążać zbiorowość. Po niej następuje faza korekty, składająca się z trzech fal: A,B i C, podążających w kierunku przeciwnym do kierunku głównego trendu (rys.1).

Rys.1. Teoria fal Elliotta – fale impulsu (1,2,3,4,5) i fale korekcyjne (A,B,C)

teoria fal elliotta

Źródło: http://blog.xtb.pl/

Fale 1,3 i 5 to fale dominujące (impulsu), zgodne z ruchem trendu, fale 2 i 4 to małe korekty, (fale skierowane przeciwnie do trendu). Faza korygująca (A,B,C) składa się z dwóch fal znoszących, skierowanych przeciwnie do głównego trendu oraz jednej fali o zwrocie zgodnym z kierunkiem trendu.

Wszystkie fale składają się z fal niższego rzędu. Sekwencje fal będą więc widocznie również po zmniejszeniu interwału na wykresie (rys.2)

Rys.2. Sekwencje fal Elliotta

sekwencje fal

Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Na wykresie widoczny jest wyraźnie układ sekwencji fal, powiązanych ze sobą i tworzących sekwencje wyższego rzędu. Każda fala impulsu może składać się z pięciu fal niższego rzędu, każda fala korygująca powinna składać się natomiast z 3 fal niższego rzędu. A więc:

  • fala 1 impulsu, zawiera 5 fal niższego rzędu (czasami 3),
  • fala 2 korekty, zawiera 3 fale niższego rzędu,
  • fala 3 impulsu, zawiera 5 fal niższego rzędu,
  • fala 4 korekty, zawiera 3 fale niższego rzędu,
  • fala 5 impulsu, zawiera 5 fal niższego rzędu,
  • fala A impulsu, zaiwiera 5 fal niższego rzędu,
  • fala B korekty, zwiera 3 fale niższego rzędu,
  • fala C impulsu, zawiera 5 fal niższego rzędu.

W fazie korekty (A,B,C) fala A i C są falami impulsu, ponieważ podążają w kierunku głównego trendu (przeciwnego do trendu wyznaczonego przez fale w fazie impulsu).

Łącząc kombinację 5 fal impulsu oraz 3 fal korekty uzyskujemy pełną sekwencję w teorii fal Elliotta, która posiada w sumie 8 fal.

Trzy zasady fal Elliotta

Zasada 1: Fala 2 nie może przebić fali 1, czyli nie może zejść poniżej dołka fali 1

Zasada 2 : Fala 3 nie może być falą najkrótszą spośród 3 fal impulsu dominującego trendu.

Zasada 3 : Fala 4 nigdy nie powinna zachodzić na szczyt fali 1.

Krótko omawiając powyższe zasady:

Fala 2 nie może osiągnąć zejść poniżej minimum fali 1. Jeżeli fala 2 przebije falę 1, powinniśmy liczyć cykl fal od początku.

Chociaż fala 3 jest zazwyczaj najdłuższą falą w całym cyklu, to istnieje niełamana zasada, że fala ta nie może być najkrótszą spośród fal impulsu. Fala 1 lub fala 5 może być dłuższa niż fala 3, lecz obie razem nie mogą być dłuższe niż fala 3 (długość fal najlepiej jest mierzyć procentowo). Fala 3 musi także przekroczyć szczyt fali 1. Jeżeli tak się nie stanie, liczenie cyklu należałoby zacząć od początku.

Trzecia i ostatnia zasada mówi, że fala 4 nie może zachodzić na falę 1, czyli dołek fali 4 nie może przebić szczytu fali 1.

Stopnie fal

Fale Elliotta posiadają określoną hierarchię, dzieląc się na 9 stopni, zależnych od iwelkości i czasu trwania fal. Fale sekundowe, minutowe i godzinne to najmiejsze stopnie. Dalej mamy fale mierzone w tygodniach, miesiącach i latach – są to fale mniejsze, wtórne i główne. Największe stopnie posaidają fale mierzone w latach, dekadach i stuleciach. Są to fale cyklu, supercyklu i wieliego supercyklu.

Teoria fal Elliotta na przykładach

Rys.3. Zastosowanie fal Elliotta na wykresie
fale elliotta Źródło: http://forex-central.net/

Rys.4. Zastosowanie fal Elliotta na wykresie
fale elliottaŹródło: http://forex-central.net/

A czy Ty kiedykolwiek brałeś pod uwagę strategię wyznaczania fal Elliotta inwestując na giełdzie walut Forex?

Teoria fal Elliotta, zastosowanie
5 (100%) głosów: 2

Skomentuj jako pierwszy "Teoria fal Elliotta, zastosowanie"

Zostaw komentarz