wykresy giełdowe

USD/CAD - wybicie z flagi

USD/CAD – wybicie z flagi

Opisywana 21 grudnia formacja w artykule USD/CAD w kanale flagi właśnie dokonała przebicia swojej dolnej krawędzi i wydaje się, że droga ku spadkom jest otwarta (przynajmniej do momentu wymienionego w przytoczonym artykule). Można dodatkowo rozważyć…


GBP/CAD - Home Run

GBP/CAD – Home Run

Omawiany wykres pary walutowej GBP/CAD w artykule – GBP/CAD – wybicie z kanału doszedł właśnie do istotnego wsparcia, uprzednio realizując zysk >3/1, a więc klasyczny i pożądany przez wszystkich – Home Run. Wydawać się może,…


AUD/USD - dojście do oporu po wybiciu z trójkąta

AUD/USD – dojście do oporu po wybiciu z trójkąta

Opisywana 27 grudnia sytuacja na wykresie AUD/USD w artykule – AUD/USD po wybiciu z trójkąta dokonała omawianej korekty do oporu zgodnie z przewidywaniem i teraz powinien nastąpić powrót do spadków. Należałoby zatem szukać pozycji krótkich,…


GBP/CAD - wybicie z kanału

GBP/CAD – wybicie z kanału

Kurs pary walutowej GBP/CAD, o którym wspominałem w tym artykule – GBP/CAD w kanale wybił się z omawianego kanału, dając nam ponad 2/1. Następnie zaczął tworzyć korektę, po której ukończeniu ponownie będę sugerował zawieranie pozycji…


GBP/CAD w kanale

GBP/CAD w kanale

Od mniej więcej połowy grudnia kurs pary walutowej GBP/CAD zaczął poruszać się w kanale. Obecnie dotknął jego górnej krawędzi i wszystko wskazuje na to, że cena zamierza spadać, najprawdopodobniej do dolnego ograniczenia, a po wybiciu…


NZD/USD w klinie

NZD/USD w klinie

W lipcu br. na kursie pary walutowej NZD/USD zaczął kształtować się klin, który do dnia dzisiejszego nie zdołał się wybić. Warto jednak wspomnieć o tej parze, ponieważ obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu formacji klina,…


AUD/USD po wybiciu z trójkąta

AUD/USD po wybiciu z trójkąta

W połowie listopada na parze walutowej AUD/USD doszło do wybicia dołem z formacji trójkąta, która kształtować zaczęła się w styczniu br. Po pierwszej fali spadkowej, która doszła do wyraźnie widocznego wsparcia, nastąpiła lekka korekta do…


EUR/USD na nowych minimach

EUR/USD na nowych minimach

Na tej najpłynniejszej parze walutowej jeszcze takich przecen nie było. W lutym ubiegłego roku zaczął tworzyć się kanał, który jest częścią mocnej formacji zapoczątkowanej w maju 2014 – flagi. Teraz jest moment, w którym kurs…


USD/CAD w kanale flagi

USD/CAD w kanale flagi

Od maja br. na parze walutowej USD/CAD możemy obserwować tworzenie się kanału, który jest częścią flagi zapoczątkowanej w styczniu 2016. Obecnie nie rekomenduję otwierania pozycji, ale z całą pewnością zalecam tę parę do obserwacji, ponieważ…


teoria fal elliotta

Teoria fal Elliotta, zastosowanie

Teoria fal Elliotta została opracowana przez RN Elliotta, spopularyzował ją natomiast Robert Prechter. Teoria ta mówi, że rynek porusza się w pewnej powtarzalnej sekwencji, następujących po sobie fal. Ruchy cen podążają zgodnie z określonym falowaniem,…