Rodzaje świec japońskich – przegląd i schemat ich tworzenia

Następny artykuł sekcji - Formacje harmoniczne na rynku Forex

Świece japońskie to wizualne odtworzenie ruchów w jakich porusza się rynek, przedstawione na wykresach giełdowych. Świece japońskie tworzą określone układy, które informują inwestorów o sile lub słabości rynku, poruszającego się w danym kierunku. Monitorując zmiany cen w czasie – mówią Ci tym samym kiedy masz wejść na rynek, a kiedy z niego wyjść.

Krótka historia świec japońskich

Koncept świec japońskich rozwinął w 1724 roku Munehisa Homma – japoński handlowiec, późniejszy inwestor. Jako że mniej więcej w tym okresie prężnie zaczął rozwijać się rynek ryżu w Japonii, ryż stał się podstawowym środkiem wymiany, a więc rodzajem pieniądza. Homma postanowił, że zacznie codziennie zapisywać kształtujące się ceny ryżu, tj. cenę otwarcia i zamknięcia, maksymalną i minimalną. Z czasem rysując takie formacje dostrzegł powtarzające się układy, zależności, którym nadał nazwy. W późniejszym czasie zaczął wykorzystywać zebrane informacje do przewidywania cen ryżu, stając się dominującym inwestorem na japońskim rynku ryżu.

Co dokładnie mogą Ci powiedzieć wykresy świecowe?

Wykresy świecowe przekazują informacje o działaniach, które są prowadzone na rynku, pokazują trendy panujące na nim w tym okresie. Dają Ci informacje o przyszłych, potencjalnych ruchach rynku, zatem za ich pomocą możesz przewidywać w jakim kierunku rynek będzie podążał, co w zamyśle ma Cię doprowadzić do osiągnięcia zysku. Analizując poszczególne formacje świecowe, jako inwestor uzyskujesz wskazówkę – kiedy wejść na rynek a kiedy z niego wyjść.

Świece japońskie tworzą określone formacje, które stanowią wyraźny sygnał kupna i sprzedaży (o formacjach opowiem w kolejnym wpisie). Dają również pierwszy sygnał o nadchodzącej zmianie trendu. Tylko część formacji daje nam istotne dane jeśli chodzi o dobry punkt wejścia, czyli miejsce gdzie rynek od początku podąża w wybranym przez nas kierunku.

Rys.1 Wykres świecowy
świece japońskieźródło: moneywolves.com

Jak zbudowane są świece japońskie?

Aby zrozumieć informacje, które przekazują wykresy świecowe, wyjaśnię pokrótce ich budowę. Świece japońskie są stosunkowo łatwe do odczytania, stąd analizowane przez większość początkujących inwestorów. Budowę świecy japońskiej przedstawia poniższy rysunek (po lewej świeca wzrostowa, po prawej spadkowa):

Rys.2. Budowa świecy japońskiej3źródło: opracowanie własne

Świece japońskie składają się z korpusu świecy oraz knotów po obu końcach. Korpus świecy może być pełny lub pusty (najczęściej stosuje się właśnie takie oznaczenie), może mieć też różną wysokość. Przedstawia on dzienny zakres wahań ceny (wysokość świecy), różnicę między poziomami otwarcia i zamknięcia (korpus świecy) oraz przebieg notowań w danym okresie (kolor).

Szczyt górnego knota pokazuje najwyższą cenę dnia, a najniższy punkt dolnego knota – najniższą cenę dnia (dołek). Japończycy uznają te dwie informacje za stosunkowo nieistotne, natomiast bardziej skupiają się na relacji cena zamknięcia – cena otwarcia, a także na niektórych formacjach, tworzony przez kilka świec.

Kiedy obserwujesz wykresy świecowe, otrzymujesz więc 4 kluczowe informacje o rynku:

  • cenę otwarcia,
  • cenę zamknięcia,
  • najwyższą osiągniętą cenę,
  • najniższą osiągniętą cenę.

Dokładny mechanizm formowania się świec japońskich jest taki: następuje otwarcie. Kiedy po otwarciu ceny zaczynają rosnąć lub spadać, formuje się korpus. Jeżeli po otwarciu ceny zaczną rosnąć a cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, powstaje świeca wzrostowa (biała, pusta). Jeżeli po otwarciu ceny zaczynają spadać, a cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, wtedy powstaje świeca spadkowa (czarna, pełna).

A co kiedy świeca nie ma knotów?

No właśnie – co oznaczać będzie sytuacja kiedy świeca posiada jedynie korpus, bez cieni?
W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. Marubozu. Czym jest Marubozu?
Dla świec wzrostowych oznacza to, że cena otwarcia jest na takim samym poziomie jak cena minimalna, a cena zamknięcia – taka sama jak cena maksymalna, czyli że na rynku panuje wzmożony popyt (rynek byków). Im dłuższy korpus, tym silniejsze Byki. Dla świecy spadkowej sytuacja jest odwrotna i znaczy tyle, że cena otwarcia jest równa cenie maksymalnej, a cena zamknięcia równa się cenie minimalnej. W tej sytuacji mamy do czynienia ze wzmożoną podażą na rynku (rynek niedźwiedzi). Im dłuższy korpus tym silniejsze Niedźwiedzie.

Jeśli chcesz wiedzieć jak odczytać taki sygnał i jak na niego zareagować, napisz w komentarzu, chętnie podzielę się wiedzą.

Kilka słów zakończenia

Uważa się że spośród istniejących 3 typów wykresów (liniowy, słupkowy, świecowy), to właśnie wykres świecowy jest najskuteczniejszy w analizowaniu trendów na rynku, ze względu na dodatkowe informacje jakie ze sobą niesie. Główną zaletą tego typu wykresu jest to, że koncentruje się on na walce pomiędzy amatorami, którzy kontrolują ceny otwarcia i zawodowcami, którzy sprawują pieczę nad cenami zamknięcia.

A jakie są Twoje przemyślenia na temat świec japońskich?

Rodzaje świec japońskich – przegląd i schemat ich tworzenia
4.2 (83.33%) głosów: 6

Skomentuj jako pierwszy "Rodzaje świec japońskich – przegląd i schemat ich tworzenia"

Zostaw komentarz