Słownik pojęć

Korekta – to częściowe zniesienie trendu. Jest to ruch przeciwny do głównego kierunku, w którym podąża kurs.

Swap – transakcja wymienna, w ramach której określona kwota jednej waluty jest wymieniana na inną walutę, według zasad ustalonych z biegiem czasu.

Spread – różnica między cenami bid i ask, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży oraz najczęściej stosowany miernik płynności rynku.

Pozycja długa (long) – pozycja, która zyskuje na wartości  wraz ze wzrostem cen rynkowych.

Pozycja krótka (short) – pozycja inwestycyjna, w której osiągnięcie zysku związane jest ze spadkiem cen rynkowych.

Lewar (dźwignia) – proporcja między wartością pożyczki a zabezpieczeniem. Może przyjmować stosunek 100:1, czasem nawet większy. Np. dźwignia 50:1 oznacza, że można handlować kwotą 50-krotnie większą, niż wynosił wkład początkowy. Jeśli otworzono rachunek i wpłacono na niego 1000 USD, można w takim przypadku zawierać pozycje o wartości do 50 000 USD.

Loty – pakiet walutowy, który kupuje lub sprzedaje inwestor, przeprowadzający transakcję na Forexie. Lot zwykły to 100 000 dolarów, minilot to 10 000 dolarów.

Pipsy – cyfry w kursie, znajdujące się na czwartym miejscu po przecinku. 10% pipsa nazywane jest punktem.

Rynek byka – rynek charakteryzujący się rosnącymi cenami.

Rynek niedźwiedzia – rynek charakteryzujący się spadającymi ccenami.

Skalping – częste spekulowanie w bardzo krótkich odcinkach czasu, przy użyciu większej wartości lota, ponieważ ilość pipsów do pozyskania jest znacznie mniejsza niż w standardowych transakcjach.

Stop Loss (SL) – zlecenie  złożone w celu zamknięcia otwartej pozycji po określonej cenie, z zamiarem zminimalizowania straty.

Take Profit (TP) – zlecenie realizacji zysku. Poziom cenowy danego instrumentu, w którym pozycja zostanie zamknięta, gdy kurs podąża w korzystnym dla nas kierunku.

Zlecenie otwarte (Open Order) – zlecenie, które zostanie zrealizowane gdy rynek osiągnie określoną w nim cenę.

Wsparcie – to taki poziom ceny instrumentu na wykresie, przy którym staje się ona atrakcyjna dla kupujących i wykazują oni większą aktywność niż sprzedający.

Opór – odwrotność wsparcia. Poziom cen, przy którym presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu, w efekcie czego ceny osiągają szczyt lub chwilowo zatrzymują się na tym poziomie w ruchu wzrostowym.

Inwestowanie jednosesyjne (Day trading) – odnosi się do pozycji, które są otwierane i zamykane w tym samym dniu.