Ranking pożyczek dla bezrobotnych może być pomocny, gdy potrzebujemy dodatkowych środków finansowych, a nie posiadamy stałego źródła dochodu. Należy jednak pamiętać, że brak pracy może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową i zwiększyć ryzyko niewywiązania się z terminowej spłaty pożyczki.