W rankingu lokat strukturyzowanych brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak wysokość oprocentowania, czas trwania, instrument finansowy, na którym opiera się lokata, minimalna kwota wpłaty i stopień ryzyka. Wszystkie te czynniki mają znaczenie przy wyborze najlepszej oferty lokaty.