Ranking lokat rocznych to narzędzie, które pomaga w wyborze najlepszej oferty lokaty, uwzględniając takie czynniki, jak wysokość oprocentowania, minimalna kwota wpłaty, warunki przedterminowego zakończenia umowy, a także reputacja banku.