Ranking lokat dynamicznych to narzędzie, które pomaga w wyborze najlepszej oferty lokaty, która jest powiązana z danym indeksem i oferuje korzystne warunki inwestycyjne. Ranking uwzględnia różne czynniki, takie jak wysokość oprocentowania, czas trwania lokaty, minimalna kwota wpłaty, a także stopień ryzyka związanego z inwestycją.