Ranking lokat dla stałych klientów to pomocne narzędzie przy wyborze najlepszej oferty dla osób, które już mają otwarte konto w danym banku i chcą ulokować swoje oszczędności na korzystnych warunkach. Przy wyborze warto uwzględnić oprocentowanie, minimalną kwotę wpłaty, czas trwania lokaty, koszty prowadzenia rachunku oraz ewentualne dodatkowe korzyści. Warto także zwrócić uwagę na ryzyko niewypłacalności banku oraz na opinie innych klientów.