Kredyt na zakup sprzętu to produkt finansowy, który pozwala przedsiębiorcom na sfinansowanie zakupu różnego rodzaju maszyn, urządzeń, narzędzi czy też innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Banki i firmy leasingowe oferują różne rodzaje kredytów na zakup sprzętu, które różnią się między sobą kosztami, okresem spłaty, wysokością wkładu własnego oraz innymi warunkami.