Oscylatory na giełdzie Forex

Następny artykuł sekcji -

Rozpoczynając inwestowanie na giełdzie Forex, koniecznie należy zaznajomić się z podstawowymi technikami i nazwami. Szczególnie istotne jest również sprawdzenie, jakie narzędzia pomogą w efektywnym inwestowaniu. Odwiedzając wszelkiego typu strony i analizując materiały poświęcone giełdzie Forex, możemy spotkać się z przeróżnymi informacjami. Pojawiają się także oscylatory, z których część jest reklamowana, a pozostałe negowane jako niemiarodajne źródła informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się na giełdzie. Warto jednak poznać te wskaźniki, ich rodzaje i zastosowanie, aby stwierdzić, czy będą nam potrzebne i w jakim celu będziemy mogli je wykorzystywać. Umiejętność ich analizy sprawi, że będziemy mogli z wyprzedzeniem przewidywać nadchodzące trendy.

Co to są oscylatory?

Mówiąc najprościej oscylatory to dane matematyczne, które prezentowane są najczęściej w postaci wykresów. Do obliczania poszczególnych oscylatorów stosuje się wzory, gdzie każdy element odpowiada określonemu parametrowi. Rozróżnia się wiele oscylatorów, które są bardzo przydatne na giełdzie Forex. Część z nich jest bardziej popularna od drugich, co wynika zarówno z sugerowanej na wielu forach przydatności i skuteczności, jak i z łatwości interpretacji danych. Oscylatory pozwalają przewidzieć nadchodzące trendy, ponieważ pokazują coś więcej niż tylko kształtowanie się ceny w poszczególnych okresach. Tak jak na podstawie pogody z poprzednich lat można przewidywać obecną aurę, tak oscylatory bazują na danych archiwalnych, aby wskazać, co się będzie działo w przyszłości, a jest to coś, na czym inwestorom może zależeć najbardziej.

Oscylator stochastyczny

Ten oscylator na giełdzie Forex bywa wykorzystywany, aby przewidzieć z wyprzedzeniem tendencję wzrostową lub spadkową. Jest to, najprościej mówiąc, porównanie ceny zamknięcia w aktualnym momencie z cenami zamknięcia w danym czasie. Został stworzony, aby porównywać te wskaźniki w okresie dziennym, jednak można go z powodzeniem stosować również w przypadku dłuższych jednostek czasu, w zależności od potrzeb. Są to oscylatory najpopularniejsze na giełdzie Forex, z jednej strony właśnie z tego względu, że dają lepszy obraz, niż sama analiza cen, a z drugiej strony dlatego, że stosunkowo łatwo można odczytać ich znaczenie.

ACC

Kolejny oscylator na giełdzie Forex to wskaźnik, którego najczęściej używa się przy krótkoterminowych transakcjach. Jest łatwy w odczycie, ponieważ osiągnięcie przez niego minimum poprzedza z reguły osiągnięcie minimum danego kursu. I odwrotnie – maksimum wskaźnika będzie sugerowało osiągnięcie maksimum kursu. Należy pamiętać tylko, że oscylator ten nie sprawdzi się, jeśli chcemy grać na giełdzie długoterminowo.

Oscylator Bollingera

Ten popularny na giełdzie Forex oscylator przedstawia zależność pomiędzy aktualnym kursem walut a wstęgą Bollingera. Wstęgi te występowały wraz z prezentacją kursu i wzajemnie się przecinały. Za pomocą oscylatora wstęgi te przybrały postać linii prostych, pomiędzy którymi zaprezentowany jest kurs. Trader ma sygnał o możliwości kupna, kiedy wskaźnik spada poniżej poziomu prostej znajdującej się na dole, a sygnał sprzedaży dostaje, kiedy wskaźnik znajdzie się powyżej górnej prostej. Oscylatory te należy stosować tylko wtedy, kiedy kurs jest stabilny, ponieważ tylko wtedy można prawidłowo interpretować wyniki. W przeciwnym razie, w czasie spadków i wzrostów, istnieje ryzyko błędu. Tylko w pierwszej chwili zmiany z trendu horyzontalnego na wzrostowy lub spadkowy można prawidłowo interpretować sygnały kupna i sprzedaży. Następnie należy poczekać na powrót do trendu horyzontalnego i obserwować oscylator.

ChAD

Oscylator ten bywa wykorzystywany na Forex, aby przewidzieć napływ lub odpływ kapitału na giełdzie. Interpretacja tego wskaźnika polega przede wszystkim na poszukiwaniu podobieństw pomiędzy jego wykresem, a pojawiającymi się sygnałami kupna i sprzedaży. Trzeba jednak w tym miejscu uważać i zwracać uwagę również na inne oscylatory, które dają sygnały przebicia. Oscylatory takie bardzo rzadko bywają interpretowane w izolacji, najczęściej bowiem staja się instrumentami pomocniczymi analizy technicznej. Używa się ich na giełdzie wtedy, kiedy chcemy być o krok przed innymi Traderami, a inne narzędzia nie dają jasnych sygnałów, jednak możemy się spodziewać niewielkich zmian w bliskiej przyszłości.

ChO

ChAD i ChO to w zasadzie bardzo podobne oscylatory, które wykorzystywane bywają w tym samym celu, jakim jest dokładne wskazanie, co dzieje się z kapitałem na giełdzie Forex – czy można zaobserwować jego napływ, czy też odpływ. ChO jest przydatnym ponieważ pokazuje, że trend instrumentu nie zawsze jest jedynym obrazem tego, co dzieje się na giełdzie i czasem może w odpowiedni sposób przewidzieć, jakie ruchy zostaną wykonane w najbliższym czasie.

CMO

To kolejny oscylator, którego wykres można interpretować na kilka sposobów, w zależności od tego, na jakich informacjach zależy Traderom najbardziej. Przede wszystkim można w ten sposób szukać punktów wykupienia lub wyprzedania. Przyjmuje się, że przy poziomie 50+ wyznacza się moment wykupienia, a poziom 50- jest wyraźnym sygnałem do tego, że należy zacząć myśleć nad wyprzedaniem. Możliwe jest również obserwowanie, kiedy wykres oscylatora przetnie się ze średnią wskaźnika. Popularne jest także obserwowanie wykresu instrumentu z wykresem CMO i na tej podstawie doszukiwanie się dywergencji, co może być wcześniejszym, niż sam wykres instrumentu, sygnałem do wykupienia lub wyprzedania na giełdzie Forex.

Jakie oscylatory są Twoim zdaniem najbardziej przydatne na giełdzie Forex? Czy interpretacja wyników jest łatwa, czy też nastręcza Ci trudności? A może masz swoje ulubione oscylatory i mógłbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami?

Oscylatory na giełdzie Forex
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Oscylatory na giełdzie Forex"

Zostaw komentarz