Poniższe kursy z dwóch pierwszych kolumn dostarczane są raz dziennie o godzinie 12:00 z Narodowego Banku Polskiego. Kolumna trzecia tworzona jest na podstawie wzoru opisanego w kolumnie czwartej.