Jak czytać wykresy giełdowe?

Następny artykuł sekcji - Analiza fundamentalna i techniczna – różnice

Jeśli jesteś początkującym inwestorem, który rozpoczyna przygodę z rynkiem walutowym powinieneś mieć świadomość, że na platformie transakcyjnej będziesz miał do czynienia z co najmniej trzema rodzajami wykresów: wykresami liniowymi, słupkowymi oraz świecowymi. Z tego artykułu dowiesz się jak czytać wykresy giełdowe.

Rodzaje wykresów giełdowych

Wykresy giełdowe ilustrują poziomy kształtowania się cen rynkowych instrumentów finansowych w danym okresie, tj. w danym interwale czasowym. Kształtowanie się cen rynkowych możemy badać np. w ujęciu minutowym, dziennym lub miesięcznym. Najprostszym typem wykresu giełdowego, którym często posługują się analitycy jest wykres liniowy. Wykres liniowy zbudowany jest na podstawie cen zamknięcia. Powstaje on z połączenia linią ciągłą kolejnych cen zamknięcia z poszczególnych dni.

Rys.1 Wykres liniowy
wykres-liniowyŹródło: http://www.beartobulltrader.com/

Jego popularność wynika głównie z faktu, że na rynku papierów wartościowych cena zamknięcia uważana jest za najważniejszy moment danej obserwacji, tj. najważniejszą cenę, którą zanotował instrument w danym dniu.

Z wykresu tego typu nie dowiemy się jednak jaki był zakres zmian cen instrumentów, ponieważ nie uwzględnia on skrajnych poziomów (cen maksymalnych i minimalnych) w danym okresie. Takiej informacji mogą nam dostarczyć wykresy słupkowe (rys.2). Obserwacja w tym przypadku przestawiona jest na wykresie w postaci słupków o różnej wysokości, których to wysokość obrazuje rozpiętość wahań cen w danym okresie. Wykresy słupkowe dają nam cztery informacje: cenę zamknięcia, cenę otwarcia, cenę maksymalną oraz minimalną (rys.3.) Takie podejście dostarcza większy zasób informacji i mówi o faktycznej zmienności cen na rynku.

Rys.2 Wykres słupkowy
wykres-slupkowyŹródło: http://www.beartobulltrader.com/

Rys.3. Budowa wykresu słupkowego
imagesŹródło: www.bankier.pl

W przypadku wykresów słupkowych dokładna informacja o poziomach otwarcia i zamknięcia rynku jest w praktyce niewidoczna przy większej liczbie obserwacji na wykresie, stąd sprawdzać się będą one na niższych interwałach. Z tego typu wykresu nie dowiemy się również jaki jest przebieg notowań w danych interwale czasowym (spadek cen na zamknięcie w stosunku do otwarcia lub wzrost cen na zamknięcie w stos. do otwarcia).
Wykresem, który daje nam najwięcej informacji o sytuacji na rynku jest wykres świecowy (rys.4.).

Rys.4. Wykres świecowy
wykres-swiecowyŹródło: http://www.beartobulltrader.com/

On również dostarcza nam informacje o poziomach otwarcia i zamknięcia oraz cenie minimalnej i maksymalnej, jednakże informacje te przedstawione są w formie świec japońskich (rys.5.). Są podobne w budowie do słupków. Wysokość świecy obrazuje dzienny zakres wahań ceny, korpus świecy – różnicę między ceną otwarcia a zamknięcia, a dodatkowo otrzymujemy informację o przebiegu notowań w danym okresie, czyli informację czy po otwarciu cena otwarcia była niższa czy wyższa od ceny zamknięcia. W przypadku tego wykresu otrzymujemy informacje o sytuacji oraz tendencjach i poziomie zmienności na rynku.

Rys.5. Budowa świecy japońskiej
swiece-japonskieŹródło: opracowanie własne

Jak czytać wykresy giełdowe?

Aby umieć interpretować oraz wiedzieć jak czytać wykresy giełdowe, warto skupić się na trendach oraz formacjach, które uwidaczniają się na wykresie. Analizując wykresy, patrzymy przede wszystkim na kształtowanie się trendu. Naszym celem jest odpowiednio wczesne rozpoznanie trendu na podstawie znanych, powtarzających się schematów, które tworzą określone formacje.

Trend występuje, gdy ceny zwyżkują lub zniżkują przez dłuższy czas. Aby wykreślić linię trendu, łączy się kolejne szczyty i dołki, uzyskując w ten sposób „kanał”. Trend wzrostowy składa się z coraz wyżej położonych szczytów i dołków, a trend spadkowy wyznaczany jest poprzez coraz niżej położone szczyty i dołki (rys.6.). Możemy mieć też do czynienia z formacja horyzontalną – tj. większość szczytów i dołków plasuje się na tym samym poziomie. Pieniądze o wiele łatwiej zarobić kiedy mamy do czynienia z trendem a nie formacją horyzontalną. Patrzymy również na przełamanie linii trendu, czyli sytuację w której poziom cen spada poniżej linii trendu wzrostowego lub przebija od dołu linię trendu spadkowego. Jest to sygnał o wyhamowaniu dotychczasowego trendu i możliwej jego zmianie.

Rys.6. Trendy wzrostowe (niebieska linia), trendy spadkowe (czerwona linia) oraz formacja horyzontalna (czarna linia).
jak czytać wykresy giełdoweŹródło: www.babypips.com

Najważniejszą cechą linii trendu jest kąt jej nachylenia, który wskazuje na siłę dominującą na rynku. Kiedy linia trendu jest rosnąca, oznacza to że sytuację kontrolują byki – jest to sygnał że warto kupować. Gdy linia trendu jest spadkowa, kontrolę nad rynkiem przejmują niedźwiedzie – wtedy opłaca się sprzedawać. Linie trendu układają się w określone formacje, dzięki czemu możemy przewidywać jak dalej zaczną zachowywać się ceny.

Na temat analizy wykresów można napisać naprawdę wiele, jednak podstawowa wiedza o tym jak czytać wykresy jest tak naprawdę pierwszym krokiem, jaki początkujacy trader musi zrobić aby zacząć przygodę z Forexem.

Chętnie dowiem się jakiego typu wykresu najchętniej użyłbyś na początek i dlaczego, albo jakich używasz?

Jak czytać wykresy giełdowe?
5 (100%) głosów: 2

Komentarzy: 2 "Jak czytać wykresy giełdowe?"

 1. Hmm, wszystko fajnie, ale mam pytanie – jaki rodzaj wykresów „polecany” jest na początek zabawy z Forexem? Zaczynam inwestować swój czas i zastanawiam się który najbardziej ułatwi mi początek..

  • Marcin Gaworski | 19 stycznia 2017 at 10:50 |

   Hej,

   Zdecydowanie polecałbym wykres świecowy, ponieważ dokładnie widać na nim zachowania kupujących i sprzedających oraz wszystkie patterny, które znajdziesz na stronie opierają się na ilustracjach właśnie z tych wykresów.

   Pozdrawiam

Zostaw komentarz