Formacje harmoniczne na rynku Forex

Następny artykuł sekcji -

Rynek Forex to rynek wymiany walut, na którym inwestorzy dokonują transakcji handlując parami walutowymi. Większość traderów dokonuje decyzji inwestycyjnych w oparciu o dane pochodzące z rynku (analizę fundamentalną) lub w oparciu o wykres cenowy (analizę techniczną). Są też oczywiście tacy, którzy używają wiedzy pochodzącej z tych dwóch nauk w swojej strategii. Formacje harmoniczne należą do zasobów analizy technicznej. Są to konkretne formacje występujące na wykresie w określonych sytuacjach. Charakteryzują się one konkretnym kształtem i stosunkowo wysoką skutecznością, a także dużą precyzją we wskazywaniu miejsca wejścia na rynek. Przy analizowaniu danej formacji można doszukiwać się zależności w cenie i czasie występowania odpowiednich fal. Każda z opisanych w literaturze formacji występuje albo w trendzie spadkowym albo wzrostowym. Dlatego, odpowiednia interpretacja danej formacji pozwala na dostosowanie strategii do występującego trendu.

Jedne z ważniejszych formacji harmonicznych to: AB/CD, Gartley, Butterfly, Bat i Krab. Pokrótce scharakteryzujemy każdą z nich

Formacja AB/CD to najprostsza formacja cenowa oparta o poziomy Fibonacciego. Zazwyczaj występuje jako kontynuacja trendu. Pomiar dwóch odcinków cenowych (AB i CD) opartych na trójfalowych układach korekcyjnych pozwala na wyznaczenie kierunku danego trendu. Jeżeli są one równe, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jest to właśnie formacja AB/CD. Równość odcinków oznacza, że każdy z nich powinien mieć identyczną rozpiętość cenową,  którą  można wyrazić  w pipsach. Takiego pomiaru można dokonać na platformie, wybierając zasięgi Fibonacciego. W ten sposób ustala się kierunek głównego trendu. Ponadto formacja AB/CD powinna być zakończona klasyczną świecą analizy technicznej. Jeżeli już ta formacja geometryczna zostanie rozpoznana, to można przypuszczać, że dotychczasowy trend będzie kontynuowany.

Formacja Gartley

Jest to formacja bazująca na strukturze XABCD, co oznacza, że zawiera 4 kolejne ruchy cenowe (ABCD) i ekstremum funkcji (X) jaką jest wykres ceny. Punkty cenowe zależą od poziomów Fibonacciego, które w głównej mierze definiują zależności pomiędzy falami. Te ruchy  cenowe (jeżeli wystąpią w odpowiedniej konfiguracji) pozwalają inwestorom prawidłowo odczytać przyszły kierunek trendu oraz miejsce, w którym rynek aktualnie się znajduje. Formacja Gartley’a może występować jako element trendu spadkowego albo wzrostowego. W przypadku tej formacji także występuje założenie równości odcinków AB i CD. Ponadto pojawia się jednak ekstremum X.

Formacja Butterfly

Jest to formacja, która także bazuje na strukturze XABCD. Ponadto podobnie jak Gartley może występować jako element trendu spadkowego albo wzrostowego. Całość formacji wzrostowej rozpoczyna się od fali XA (rosnącej), po której zakończeniu następuje korekta spadkowa, tworząc falę AB. Następna fala wzrostowa to odcinek BC, którego zakończenie powinno zawrzeć się w dość szerokim przedziale (nawet do 88,6 współczynników Fibonacciego fali AB). Natomiast ostatnia fala formacji Motyla to odcinek CD. Jego zakończenie jest potencjalnym punktem odwrócenia (PPO) dotychczasowego trendu.

Formacja Bat

Jest to formacja często określana jako zanegowany Gartley. To oznacza, że często występuje w postaci negacji będącej wynikiem braku sygnału potwierdzającego z rynku. Tworzą ją punkty XABCD. Trójfalowy ruch ABCD powinien być dłuższy od pierwszego odcinka XA. Kolejny ruch powinien spowodować wybicie nowego dołka lub szczytu, tworząc nowe wsparcie albo opór.

Formacja Krab

Jest to formacja o podobnej strukturze jak Motyl. Także składa się z punktów XABCD. Charakteryzuje się dość sporym zniesieniem zewnętrznym. Każdy punkt formacji zdefiniowany jest poprzez określone współczynniki Fibonacciego. Punkt D (znajdujący się na końcu struktury) podobnie jak w formacji Motyla jest PPO, czyli potencjalnym punktem odwrócenia dotychczasowego trendu. Struktura Kraba może występować zarówno na rynku niedźwiedzia, jaki i na rynku byka. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko.

Podsumowując, formacje harmoniczne na rynku Forex pojawiają się na konkretnych poziomach Fibonacciego, co znacznie ułatwia ich rozpoznanie. Jednakże, zapobiegliwi traderzy zazwyczaj szukają dodatkowych potwierdzeń. Po skutecznym rozpoznaniu formacji można przecież przewidzieć dalsze zachowanie rynku, a także odpowiednio wyznaczyć punkt wejścia. W konsekwencji, można oczywiście dobrze zarobić. To właśnie ta możliwość zachęca inwestorów z całego świata do poświęcania swojego cennego czasu rynkowi walutowemu.

Formacje harmoniczne na rynku Forex
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Formacje harmoniczne na rynku Forex"

Zostaw komentarz