Analiza techniczna EUR/ USD

Następny artykuł sekcji -

Jak przewidzieć kurs euro do dolara? Jakie czynniki mają na niego bezpośredni wpływ? W tym artykule przedstawiamy aspekty determinujące siłę waluty na rynku. EUR/USD to jedna z bardziej znanych par walutowych. Jak łatwo się domyślić ma to związek z faktem, że łączy w sobie waluty dwóch największych gospodarek świata. Stany Zjednoczone uchodzą za tak zwane mocarstwo, a Europa (strefa euro) nie chcąc pozostać zbyt daleko w tyle w wielu działaniach je naśladuje. Ponadto, Stany Zjednoczone mają bezpośredni wpływ na kraje europejskie i nie tylko. Mogliśmy to między innymi zaobserwować podczas kryzysu finansowego w 2004 roku, który rozpoczął się od upadku amerykańskiego banku Lehman Brothers.

Po pierwsze wpływ na kształtowanie się kursu waluty mają czynniki polityczne, gospodarcze i ekonomiczne. Sytuacja gospodarcza danego państwa znajduje odzwierciedlenie w kursie walutowym. Para walutowa EUR/USD to jedna z najbardziej płynnych par, cieszących się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów. W dużej mierze kurs ten zależy więc od sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro. Jednakże, wciąż mamy do czynienia z poziomem notowań ponad parytetem (1.00), co oznacza, że euro (waluta bazowa) jest wciąż wyżej notowana (droższa) od dolara (waluty kwotowanej).

Analiza techniczna EUR/USDCzynniki makroekonomiczne, które mają bezpośredni wpływ na poziom kursu walutowego danego kraju mogą w dużej mierze przyczyniać się do wahań kursowych. Są to: -stopy procentowe, – inflacja, – PKB, – poziom bezrobocia, – bilans handlowy.
Niski poziom stóp procentowych zachęca inwestorów do brania kredytów, dlatego gospodarka zostaje pobudzona. Rośnie konsumpcja oraz inwestycje. Natomiast ustabilizowany poziom inflacji jest korzystny, dopóki nie przekroczy on poziomu krajów z którymi dane państwo dokonuje wymiany międzynarodowej. Jeżeli bowiem cena euro rośnie szybciej niż dolara, to spada konkurencyjność produktów strefy euro, w stosunku do produktów amerykańskich. Dlatego rośnie popyt na dolara. Co przyczynia się do deprecjacji euro, w tym przypadku spadku kursu EUR/USD. Poziom PKB jest zdecydowanie najbardziej kompleksowym wskaźnikiem ukazującym sytuację ekonomiczną danego państwa. Jeśli PKB rośnie to znaczy, że gospodarka się rozwija. Najbardziej rozwinięte kraje świata mają wysoki PKB. Istnieje taka zależność, że przy wolnym kursie walutowym wzrost PKB powoduje także wzrost kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Poziom bezrobocia także przyczynia się do kształtowania kursu. Jeżeli bezrobocie jest niskie, to kurs walutowy się umacnia. W strefie euro aktualny poziom bezrobocia wynosi 8,70%, natomiast w Stanach Zjednoczonych jedynie 4,1%. Bilans handlowy to różnica między importem a eksportem danego państwa. Strefa euro posiada dodatni bilans handlowy (eksport netto>0).

Oczywiście poza czynnikami makroekonomicznymi na kursy danej pary walutowej mają wpływ także czynniki geopolityczne, psychologiczne oraz spekulacyjne. Jeśli sytuacja gospodarcza danego kraju jest stabilna, to spekulanci przyczyniają się w do łagodzenia wahań kursowych. Para EUR/USD jest w dużej mierze determinantą kursów innych par pochodnych. W Europie znajdują się największe centra światowego handlu, dlatego to właśnie tutaj generowane są najwyższe przepływy pieniężne. Euro stało się naprawdę atrakcyjną walutą, między innymi także dlatego, że Europejski Bank Centralny (EBC) cieszy się dużą wiarygodnością.

Podsumowując, rynek walutowy rządzi się trochę innymi prawami niż zwykły rynek jakiegoś innego produktu. Napięcia polityczne, rezygnacja banków centralnych z luźnej (dyskrecjonalnej) polityki monetarnej, czy też rosnące ryzyko korekty na rynkach akcji przyczyniają się do wzrostu liczby transakcji na rynkach walutowych. Kurs EUR/USD tworzy parę walutową od której dużo w gospodarce tych krajów, ale nie tylko zależy. Dlatego poziom kursu walutowego oraz sytuacja gospodarcza danego kraju są ze sobą bezpośrednio powiązane. Stany Zjednoczone oraz strefa euro to aktualnie dwa największe mocarstwa. Dlatego każdy ruch polityczny, ekonomiczny czy gospodarczy musi być bacznie obserwowany przez inwestorów. I to nie tylko tych, których interesuje zakup dolara za euro, ale także innych.

Analiza techniczna EUR/ USD
5 (100%) głosów: 2

  • EUR/USD na nowych minimach

    EUR/USD na nowych minimach

    Na tej najpłynniejszej parze walutowej jeszcze takich przecen nie było. W lutym ubiegłego roku zaczął tworzyć się kanał, który jest częścią mocnej formacji zapoczątkowanej w maju 2014 – flagi. Teraz jest moment, w którym kurs…

Skomentuj jako pierwszy "Analiza techniczna EUR/ USD"

Zostaw komentarz