Analiza techniczna Dolara USD/PLN

Następny artykuł sekcji - Analiza techniczna EUR/ USD

Kurs walutowy zależy od szeregu licznych czynników. Jednakże czynniki te można podzielić na trzy główne grupy. Są to czynniki ekonomiczne, polityczne oraz gospodarcze. Te pierwsze skupiają się wokół makroekonomii, czyli rozpatrywania gospodarki jako całości. Przede wszystkim dotyczą działania Banku Centralnego oraz Ministerstwa Finansów. Te dwa podmioty decydują o celach polityki monetarnej, która pozostaje w bezpośrednim związku z poziomem kursu walutowego w danym kraju.

Przede wszystkim, spory wpływ na kształtowanie się kursu ma poziom stóp procentowych. Otóż, jeżeli stopy procentowe zostają obniżone, to zachęca inwestorów do zaciągania kredytów, czyli rośnie konsumpcja oraz inwestycje. W konsekwencji rośnie także poziom PKB, na który właśnie składają się: – inwestycje, – konsumpcja, – wydatki rządowe, – eksport netto. Dzięki temu gospodarka zostaje pobudzona, co sprawia, że kurs waluty krajowej rośnie. W kontekście tych dwóch państw, czyli Stanów Zjednoczonych oraz Polski, na kształtowanie się kursu mają wpływ między innymi zależności polityczne między tymi państwami. Jeżeli sytuacja w obu krajach jest w miarę stabilna, handel możliwy i nastroje pozytywne, to kurs także będzie w miarę stabilny. Jednak wszystkie działania podejmowane przez rząd nie pozostają w odosobnieniu od kursów walutowych. W zeszłym roku mogliśmy zaobserwować silne osłabienie waluty polskiej, kiedy agencja ratingowa Standard&Poor obniżyła rating Polski z poziomu A- do BBB+. Złoty niestety natychmiastowo odnotował spadek, co zakończyło się notowaniem dolara do złotego na poziomie 4,10. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło, złoty zdążył się ustabilizować. Dlatego aktualnie kurs USD/PLN wynosi około 3,31. Jak widać na powyższym przykładzie wiele zależy od decyzji różnych organów sprawujących władzę lub wydających istotne decyzje. Inwestorzy często kierują się właśnie różnymi opiniami wydawanymi przez instytucje finansowe. Jeżeli nie mają dostępu do bardziej tajnych informacji i nie stosują inside tradingu, który zresztą jest nielegalny, to niestety muszą zadowolić się komunikatami wydawanymi przez różne instytucje finansowe.

Analiza techniczna Dolara USD/PLNPoza tym wpływ na kurs danej pary walutowej ma także poziom inflacji. Bowiem jeżeli tempo wzrostu inflacji jest wysokie, czyli w Polsce jest wyższa inflacja niż w Stanach Zjednoczonych, to konkurencyjność naszych produktów na tle amerykańskich spada. To przyczynia się do mniejszego zainteresowania tymi produktami. Wszystko wynika ze spadku siły nabywczej pieniądza, co jest zjawiskiem równoważnym z inflacją. Spadek siły nabywczej złotówki powoduje mniejsze zainteresowanie ze strony inwestorów, a tym samym obniżenie kursu. Jest to jedno wielkie zamknięte koło, które trzeba dobrze rozumieć podczas inwestowania w daną parę walutową. Jeżeli chcemy zakupić dolary za złotówki, to nie wystarczy, że śledzimy sytuację krajową, ale musimy także być na bieżąco z sytuacją w USA. Załóżmy, że chcemy zainwestować dziś w dolary, bo wydaje nam się, że złotówka osłabnie i wtedy sprzedamy je z zyskiem. Jednak nie chcemy czekać kilku miesięcy, ponieważ zajęliśmy pozycję wartą 1 Lota, czyli 100 000 dolarów. Chcemy szybko zyskać i wyjąć gotówkę, by móc nią dalej obracać. Dlatego przez kilka dni bacznie obserwujemy sytuację na dwóch rynkach. Jeżeli tylko przewidzimy, że kurs delikatnie drgnie sprzedajemy nasz instrument bazowy. Tak więc analiza techniczna przy parze USD/PLN bardzo się przydaje. Przy innych walutach także. Takie inwestycje nie są więc obarczone zbyt dużym ryzykiem, ponieważ rzadko zdarza się, aby sytuacja stabilnego państwa z dnia na dzień legła w gruzach. Jednak jeżeli nie przewidzimy jakiegoś ważnego wydarzenia, np. politycznego lub zwyczajnie je zbagatelizujemy, to może się okazać, że w ciągu kilku godzin mnóstwo stracimy. I właśnie to jest cała zagwozdka inwestowania w waluty. Poza podstawowymi czynnikami makroekonomicznymi, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się kursu, istnieją jeszcze bardzo istotne czynniki polityczne oraz gospodarcze. Należy podejść do gospodarki jak do całości. Nie da się bowiem wyjąć samego kursu i sztucznie przewidywać jego notowania. Gospodarka to ogromny mechanizm, w którym wszystkie elementy muszą dobrze funkcjonować. Jeśli choćby jeden element się nie sprawdza, odbije się to na kursie walutowym w bezpośredni sposób.

Analiza techniczna Dolara USD/PLN
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Analiza techniczna Dolara USD/PLN"

Zostaw komentarz