Analiza fundamentalna i techniczna – różnice

Następny artykuł sekcji -

Narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej zazwyczaj są stosowane jednocześnie w celu ułożenia skutecznej strategii działania na rynku giełdowym. Dzięki połączeniu metod wypracowanych przez te dwie dziedziny można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowania rynku. Analiza fundamentalna bazuje na fundamentach, czyli danych dotyczących kondycji całej gospodarki oraz emitenta papieru wartościowego. Dane gospodarcze są niejednokrotnie czynnikiem decydującym o wynikach analizy. Jeżeli gospodarka jest w dobrej kondycji i znajduje się w odpowiednim momencie cyklu, to można przecież oczekiwać dalszych wzrostów. Przynajmniej krótkoterminowo. Natomiast analiza techniczna wykorzystuje wykresy zmian cen akcji, wielkość obrotów czy wskaźniki techniczne do oceny przyszłego zachowania rynku. U podstaw analizy technicznej leży założenie, że rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość. Oznacza to, że wykresy akcji wyprzedzają swoim działaniem sytuacje o podłożu politycznym, gospodarczym i ekonomicznym.

W tym artykule skupimy się na wypunktowaniu różnic pomiędzy analizą techniczną a fundamentalną. Przede wszystkim, analiza fundamentalna, tak jak zostało to wspomniane powyżej, opiera się na fundamentach, czyli chociażby danych makroekonomicznych.
Przedmiotem zainteresowań analityków fundamentalnych są dane dotyczące kondycji całej gospodarki, jak np. poziom PKB, inflacji, bezrobocia itp. Ponadto istotne są także różnego rodzaju wydarzenia mogące mieć wpływ na kształtowanie kursu. Wszystkie sygnały wskazujące na to czy dana tendencja rynkowa zostanie utrzymana czy też nie, są niezwykle znaczące w kontekście analizy fundamentalnej. Warto więc wyposażyć się w kalendarz ekonomiczny, który pokazuje daty ważnych wydarzeń ze świata giełdowego.  Przy tych bardziej istotnych widnieją 3 głowy byków (symbolu hossy). Analitycy fundamentalni (po przeprowadzeniu analizy rynku i sytuacji ekonomicznej) dokonują analizy sektorowej, sytuacyjnej i finansowej. Ta pierwsza polega na ocenie atrakcyjności inwestowania w spółki z danego sektora gospodarki. Należy uwzględnić przewidywaną opłacalność inwestowania w daną branżę oraz ryzyko towarzyszące tej inwestycji. Z kolei analiza sytuacyjna wykorzystuje dane jakościowe czy macierze BCG, a analiza finansowa sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat itp.

Natomiast analiza techniczna polega na dokonywaniu decyzji inwestycyjnych opartych na wyliczeniach z użyciem wszelkich narzędzi technicznych. Są to na przykład formacje świecowe, które umożliwiają przewidywanie zachowań rynku. Świece japońskie zostały odkryte i opracowane przez sprzedawcę ryżu Munehisa Homma około 400 lat temu. Postanowił on zobrazować wykres cen ryżu za pomocą znaków przypominających świece. Jednak jego teoria została rozpropagowana dopiero w latach 90-tych przez Steve’a Nisona. Wtedy okazało się, że ma ona skuteczne zastosowanie na wykresach cen wielu instrumentów finansowych (np. akcji). Analiza techniczna w tym czasie zyskała wielu zwolenników. Została także wzbogacona o nowe narzędzia. Analiza techniczna to analiza stricte wskaźnikowa. Opiera się na wyliczaniu konkretnych wskaźników finansowych, na których podstawie tworzy się strategię inwestycyjną. W oparciu o wykres świecowy rysuje się linie oporu i wsparcia, dzięki czemu można przewidzieć czy dany trend się utrzyma czy wręcz odwrotnie. Jednym z podstawowych założeń analizy technicznej jest powtarzalność oraz to, że wykresy cenowe ulegają trendom. Dlatego na podstawie danych historycznych można narysować odpowiednie linie na wykresie, które sugerują konkretną strategię.
Podsumowując, analiza techniczna opiera się na “twardych” danych, czyli wyliczeniach, wskaźnikach czy rysunkach. To właśnie odróżnia ją od analizy bazującej na fundamentach. Ponadto analiza techniczna skupia się przede wszystkim na ruchach ceny, ignorując wręcz czynniki fundamentalne. Traderzy techniczni uważają, że wszystkie informacje zostały już uwzględnione w aktualnej cenie danego instrumentu, a wszystko, czego potrzebują do przeprowadzenia poprawnej analizy, znajduje się na wykresie na platformie inwestycyjnej. Z kolei analitycy fundamentalni skupiają się na szeregu czynników pochodzących z zewnątrz, a mających bezpośredni wpływ na kształtowanie ceny danego waloru. Co więcej, ich rozważania często są przeprowadzane w długim horyzoncie czasowym, na podstawie danych empirycznych. Dzięki temu (na podstawie dokładnej analizy rynku) można wysnuć wnioski dotyczące nadchodzących trendów i odpowiednio dostosować do nich swoją strategię inwestycyjną.

Analiza fundamentalna i techniczna – różnice
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Analiza fundamentalna i techniczna – różnice"

Zostaw komentarz